AV Řídící systémy

Od infračervených ovladačů k AV systému

Řada uživatelů prezentační techniky nemá reálnou představu, pokud se přímo s AV systémem nesetkala, co vlastně takový systém obnáší a proč by nad ním vůbec měli uvažovat. Pro ty je určen krátký souhrn možného řešení, od malé řídící jednotky po AV komplet

Od infračervených ovladačů k AV systému

Proč audio/vizuální řídící systém?

Často probíráme s našimi zákazníky požadavky na množství instalované techniky a její funkčnosti z pohledu uživatele. V okamžiku, kdy množství techniky přesáhne rozumně zapamatovatelnou a hlavně ovladatelnou mez, je vhodné se zamyslet nad možným přínosem a

Proč audio/vizuální řídící systém?