Zakouřené prostředí, projekční plocha a data/video projektor

Zakouřené prostředí restaurací, barů a diskoték má svou zvláštní charakteristiku a často může způsobit nechtěná překvapení.

Nepříjemné je postupné žloutnutí povrchu projekční plochy, které je neovlivnitelné a bohužel nezměnitelné. V tomto směru je tabákový kouř velmi agresivní a pokud chcete kvalitní projekci obrazu, je vhodné v místnosti kouření omezit nebo alespoň zajistit proudění vzduchu směrem od projekční plochy (tj. výfuk klimatizace směrovat k projekční ploše). Většinou je plátno do 1 až 1,5 roku natolik žluté, že ovlivňuje barevné podání obrazu a musí se vyměnit.

Stejným způsobem se vytváří jemný povlak na vnitřních částech data/video projektoru, u LCD modelů rychleji než u DLP. Navíc se u LCD technologie vytváří i na vlastních LCD panelech, jejich čištění je pak poměrně náročné. Proto je vhodnější pro zakouřené prostředí použít DLP projektor, případně ještě připlatit za model se zapouzdřenou optikou, kde postupné „špinění“ projektoru je dále redukováno. Danou situaci lze opět vylepšit vyústěním přívodu čistého vzduchu u projektoru.

V případě servisního čištění projektoru má naše společnost u projektorů ze zakouřeného prostředí zvýšenou sazbu, protože opravdové uvedení do původního stavu je práce spíše na pár dní a v případě používání až na doraz bez čištění mohou krycí fólie LCD panelů získat žlutý nádech, který je dále neodstranitelný.

Z výše uvedených důvodů nepodceňujte daný problém a řešte jej, pokud je to možné, hned při úvahách jak váš bar, restaurace nebo salónek bude vypadat.