Proč audio/vizuální řídící systém?

Často probíráme s našimi zákazníky požadavky na množství instalované techniky a její funkčnosti z pohledu uživatele. V okamžiku, kdy množství techniky přesáhne rozumně zapamatovatelnou a hlavně ovladatelnou mez, je vhodné se zamyslet nad možným přínosem a

  • Zbaví vás nutnosti samotnou techniku znát, stačí založení videokazety, CD nebo DVD média, zapnutí mikrofonu
  • Budete využívat všech možností, které instalované zařízení nabízí, včetně ovládání osvětlení, žaluzií, opony, atd.
  • Ovládání a řízení zcela rozdílných prvků bude na jednom jediném místě – barevné dotykové obrazovce - srozumitelně a zcela jasně popsáno
  • Ovládací program je plně konfigurovatelný podle Vašich představ, včetně obrazového ztvárnění tlačítek na dotykové obrazovce
  • Použití „scén“ a „maker“ udělá řadu věcí za vás – stisknete tlačítko PROJEKCE, rozsvítí se projektor, ztlumí osvětlení, stáhne projekční plocha...
  • A to nejdůležitější – vybavení může používat naprosto kdokoliv, bez potřeby dlouhého školení nebo seznamování s jeho možnostmi. Stačí krátké představení, vysvětlení možností použití techniky, nic víc není třeba.

Cena současného malého řídícího systému včetně dotykové obrazovky nepřesáhne sto tisíc korun, při stavebních úpravách prezentačních nebo přednáškových místností tedy zdaleka nebude podstatnou položkou. Přitom usnadní život všem potencionálním uživatelům.

Dále přináší přechod na řídící audiovizuální systém sám o sobě jednu obrovskou a nezanedbatelnou výhodu – jsou ošetřeny všechny možné provozní chyby uživatele, protože ovládání jednotlivých komponent zajišťuje systém sám, nikoliv uživatel.