Mechanické nebo elektronické přepínače signálu?

Často se vyskytují prezentace, kdy je potřeba připojit více počítačů na jediný projektor. Ať už při výměně přednášejících bez potřeby manipulace s technikou nebo naopak při prezentaci programu na více systémech.

Nejjednodušší, nejlevnější a nejhorší způsob je použít mechanický přepínač signálu s jedním výstupem a odpovídajícím počtem vstupů. Nejhorší proto, že vnitřní provedení vůbec nezohledňuje kvalitu signálu, vnitřní kabely se nepoužívají stíněné a kontakty jsou zcela obyčejné, oxidující. Z toho vyplývá, že většina mechanických přepínačů slouží první rok dobře, v dalším období pak nastanou problémy.

Z těchto důvodů je mnohem vhodnější používat elektronické přepínače signálu. Přitom existuje několik zcela odlišných možností, jak finančně, tak funkčně. Zcela základní je přepínač pro připojení více počítačů k jednomu monitoru, myši a klávesnici, dnes ho naleznete v nabídkách většiny počítačových firem. K němu připojíte všechny počítače a výstup pak k projektoru. Vlastní přepínání je řešeno tlačítky na přepínači. Z pohledu kvality je to pro občasné prezentace naprosto postačující zařízení.

Pro trvalé instalace ve spojení s projektorem jsou vhodnější profesionální řešení (značky Extron, Kramer a další), které je možné ovládat přímo tlačítky nebo přes sériové rozhraní na dálku. V tomto případě spolupracujeme se značkami Extron a Kramer.